[Marketing] Báo cáo BI: #1 CEO Tool – asiaBI.org

Spread the love

Báo cáo BI: #1 CEO Tool – asiaBI.org

“IN GOD WE TRUST, ALL OTHERS MUST BRING DATA!” – trích W. Edwards Deming, nhà toán học Mỹ Đọc thêm

#1 CEO Tool: Báo cáo BI

Thiết lập báo cáo quản trị nhanh từ dữ liệu thô

Quý doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian để tổng hợp báo cáo từ các cấp lên CEO? Các cấp quản lý trong quý doanh nghiệp gặp khó khăn để có các báo cáo chính xác & kịp thời phục vụ các quyết định kinh doanh? Số liệu hoạt động của quý doanh nghiệp bị phân mảnh từ nhiều nguồn dữ liệu đơn lẻ Excel | phần mềm kế toán | cửa hàng | nhà máy | kênh phân phối?

Trên cơ sở phần mềm thương mại mã nguồn mở, AsiaBI cung cấp một hệ thống báo cáo từ các nguồn dữ liệu đơn lẻ lên tới CEO chỉ trong một vài giây, không giới hạn số lần chạy báo cáo, bất kỳ thời gian nào trong ngày, bất cứ kỳ báo cáo nào nhiều năm về trước. Báo cáo quản trị BI là công cụ hữu hiệu nắm rõ các chỉ số hoạt động doanh nghiệp và hỗ trợ ra quyết định bằng dữ liệu.

Kính mời Quý doanh nghiệp liên hệ Asia BI để chuẩn hoá hệ thống báo cáo quản trị của doanh nghiệp: [email protected]. t: +84-0-436286226 hotline: +84-0-945924877

 

BI Reporting & Analytics - Turn raw data into reporting dashboards.

asia BI - from raw data to beautiful report dashboards in minutes - Business Intelligence at ASIA BI.org – Amazon QuickSight | Tableau | Qlik | Pentaho | Tibco Jasper | Spago | Oracle | SAP | SAS Business Intelligence Reporting & Analytics Experts in Asia. Talk to experts in Pentaho | Tibco Jasper | SAP | Oracle Business intelligence reporting & analytics implementations for your ASIA enterprises and government agencies – Vietnam | HongKong | Singapore | Australia | Malaysia | China | Japan | Korea | Taiwan. - TEL +1.669.999.6606 +84.945.924.877 [email protected] Payment and Deposit via Paypal ID: [email protected]
#tableau #tableaudeveloper #tableauasia #tableauvietnam #businessanalytics #businessintelligence #asiabiorg #better #cheaper #morereliable
Leave your email to receive company reporting tips and stay in touch with the community at AsiaBI.org:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *